Política de Privacitat

1. Responsable del tractament de les seves dades personals.

ASSOCIACIÓ MORITZ
CIF: G-
Direcció: Av. Catalunya 30, 17410 Sils (GIRONA)
Correu electrònic: assocmoritz@assocmoritz.org

2. Finalitats principals del tractament de les seves dades personals.

Dades de Client

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que es pugui establir entre les parts, enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès de l’Associació Moritz.

Dades de Donant

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que es pugui establir entre les parts, complir amb les obligacions legals i enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès de l’Associació Moritz.

Dades de cookies

Podem utilitzar cookies quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines del nostre web amb la finalitat de reconèixer als usuaris per poder oferir-los un millor servei i més personalitzat. No obstant això, referent a això l’usuari podrà controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador.

A més, la informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret ni identificat.

Si vols saber més sobre les nostres cookies podeu veure la nostra política de Cookies.

Dades d’imatges i veu

Tractem aquestes dades obtingudes de vostè mitjançant fotografies o gravacions en els cursos, esdeveniments, activitats i reunions celebrats per l’Associació Moritz, i el consentiment serà sol·licitat en el moment de la inscripció o durant l’esdeveniment, per tal d’utilitzar-les en les nostres publicacions, en el web, en xarxes socials, en la composició d’arxius gràfics o vídeos gràfics, en documents informatius com tríptics, cartells..etc, elaborats per informar i donar a conèixer els serveis i activitats de l’Associació mitjançant la seva publicació o difusió , tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.

3. Com recaptem les seves dades personals.

Informació que vostè ens facilita

Recaptem les dades personals que vostè ens facilita a través del nostre web, mitjançant formularis o camps a completar, inscripció a la nostra newsletter o mitjançant el correu electrònic.

En el moment de recollida se li informarà de la nostra Política de protecció de dades.

Informació que recaptem de les seves visites a la nostra web

Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui perquè vostè ens faciliti aquesta informació de manera activa o es trobi simplement navegant al nostre web. Aquesta informació es recull a través de cookies, per a més informació consulti la política de Cookies.

4. Terminis de conservació.

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que els necessitem per tal de poder utilitzar-los segons la finalitat per la qual van ser recollides i segons la base jurídica del tractament dels mateixos d’acord amb la llei aplicable.

Mantindrem les seves dades personals mentre hi hagi una relació o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària seva recuperació.

5. Legitimació per al tractament de les seves dades personals.

La base legal per al tractament de les seves dades personals és:

 • Per compliment de la relació amb els Clients.
 • Pel compliment de diferents obligacions legals.
 • Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, gestionar consultes o sol·licituds.
 • Amb el seu consentiment, per a l’enviament d’informació sobre l’associació.
 • L’oferta de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte o la relació existent entre les parts.

6. Destinataris de la comunicació de dades personals.

Les dades personals es comunicaran quan sigui necessari a un tercer per a fins administratius interns.

L’Associació Moritz comunica les dades personals a prestadors de serveis que puguin actuar com a encarregats de tractament de dades. Aquestes terceres empreses només tenen accés a les dades personals necessàries per a dur a terme el servei. Se’ls exigeix ​​que mantinguin en confidencialitat seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra manera que la que els hem demanat.

7. Dades de menors.

Si l’usuari és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la web. L’associació Moritz s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

8. Els seus drets quan ens facilita les seves dades personals.

Si l’usuari és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la web. L’associació Moritz s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Quins drets l’emparen en relació al tractament de les seves dades?

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.

Accés / rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a l’execució del contracte.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Associació Moritz deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejades durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar significativament.

Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que se’ls enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

Quan respondrem a la seva sol·licitud?

Respondrem a les seves peticions al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de les seves subscripcions o aportació de dades.

On ha de dirigir-se per a l’exercici seus drets?

Per a l’exercici dels seus drets, l’interessat pot remetre carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a Associació Moritz, adreça Av. Catalunya 30 17410 Sils, o través de assocmoritz@assocmoritz.org.

Vostè té dret a reclamar?

Quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Nacional de Control, a aquests efectes ha de dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

9. Seguretat.

Associació Moritz adopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques per tal que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

 

10. Comunicacions electròniques..

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les adreces de correu electrònic poden ser utilitzades per a l’enviament d’informació de la nostra organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat pel tractament de les seves dades preguem ho faci de la forma dalt indicada o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic assocmoritz@assocmoritz.org.

 

11. Canvis a la present informació de protecció de dades.

L’Associació Moritz es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació d’aquesta Política serà publicada al lloc web.